Wielki konkurs urodzinowy
Do wygrania:
Wielki konkurs urodzinowy
2 x voucher na Wakacje Marzeń
o wartości 20 000 zł*


i wiele innych nagród:
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Nagroda
Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

*wraz z kwotą pieniężną stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZASADY
Jak wziąć udział w konkursie?
1
Zrób zakupy za minimum 100 zł brutto,
na jednym paragonie lub fakturze VAT wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, w sieci sklepów PSB Mrówka. Zachowaj dowód zakupu.
2
Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony konkursu www.20latPSBMrowka.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy i złóż urodzinowe życzenia dla PSB Mrówka kończąc zdanie: „Z okazji 20 urodzin Sklepów PSB Mrówka życzę..."
3
Komisja konkursowa wyłoni Laureatów najbardziej kreatywnych życzeń. Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Grupa PSB Handel S.A., siedziba: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r. Szczegółowa lista sklepów dostępna tutaj.

WEŹ UDZIAŁ
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 500 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).
Pozostało 500 znaków

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Uprzejmie informujemy, że współadministratorami Państwa danych są:
  • Grupa PSB Handel S.A., siedziba: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000661047, NIP 6551974439, REGON 366438684, kapitał wpłacony: 53 275 000,00 zł. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
  • i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 331 09 97, adresem e-mail iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka”– podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), przez Grupa PSB Handel S.A., oraz i360 Sp. z o.o.
 3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników konkursu promocyjnego „20 lat Sklepów PSB Mrówka”, którzy uzyskali nagrodę podstawą prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym wystawianie i wysyłka deklaracji PIT11 (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
  • Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
  • Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15.000,00 euro),
  • Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
 4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO), przez Grupa PSB Handel S.A.,
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora- i360 Sp. z o.o. przez okres 6 lat od daty wystawienia dokumentów księgowych. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora ), przez Grupa PSB Handel S.A., do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób:
  • wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl, lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Grupa PSB Handel S.A.,
  • wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@i360.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 101 58 83 lub pisząc listownie na adres ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o. o
 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka” bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka”,
 10. Informujemy, że Administrator Grupa PSB Handel S.A., powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji konkursu promocyjego „20 lat Sklepów PSB Mrówka” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,
 11. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa.
 12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Paragon
*Pole obowiązkowe.
LAUREACI
NAGRODA GŁÓWNA
Voucher na Wakacje Marzeń o wartości 20 000 zł
Wakacje marzeń
Andrzej S - PSB Mrówka Zgierz
Bon o wartości 100 zł
img-fluid
Andrzej S - PSB Mrówka Brzozów
Paulina C - PSB Mrówka Pewel Mała
Tadeusz J - PSB Mrówka Stalowa Wola
Katarzyna L - PSB Mrówka Łask
Maciej L - PSB Mrówka Warszawa ul. Płochocińska
Alan G - PSB Mrówka Wągrowiec
Dobrochna R - PSB Mrówka Strzelin
Aneta P - PSB Mrówka Hrubieszów
Katarzyna P - PSB Mrówka Pewel Mała
Ryszard B - PSB Mrówka Płock
Karol R - PSB Mrówka Poddębice
Gala S - PSB Mrówka Szczecin
Maciej K - PSB Mrówka Krotoszyn
Michał S - PSB Mrówka Aleksandrów Łódzki
Justyna M - PSB Mrówka Jawor
Jadwiga B - PSB Mrówka Kwidzyn
Jacek L - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Krzysztof K - PSB Mrówka Stalowa Wola
Jagoda J - PSB Mrówka Hrubieszów
Ewa S - PSB Mrówka Pińczów
Daniel M - PSB Mrówka Hrubieszów
Tomasz P - PSB Mrówka Nasielsk
Maria S - PSB Mrówka Kozienice
Amelia P - PSB Mrówka Kościerzyna
Agnieszka R - PSB Mrówka Jelcz-Laskowice
Władysław Ś - PSB Mrówka Prószków ul. Daszyńskiego
Łukasz E - PSB Mrówka Malbork al. Wojska Polskiego
Grzegorz M - PSB Mrówka Chrzanów
Natalia F - PSB Mrówka Olkusz
Edyta C - PSB Mrówka Starogard Gdański ul. Zblewska
Maciej O - PSB Mrówka Olkusz
Karolina W - PSB Mrówka Starogard Gdański ul. Zblewska
Sławomir K - PSB Mrówka Pisz
Patrycja B - PSB Mrówka Niepołomice
Michał B - PSB Mrówka Chojnice
Kamila F - PSB Mrówka Olkusz
Katarzyna K - PSB Mrówka Słomniki
Gabriela C - PSB Mrówka Zabłocie
Łukasz S - PSB Mrówka Tczew
Magdalena I - PSB Mrówka Braniewo
Jolanta R - PSB Mrówka Żuromin
Andrzej J - PSB Mrówka Nowa Sól
Iwona P - PSB Mrówka Chrzanów
Katarzyna K - PSB Mrówka Poznań
Wiesława K - PSB Mrówka Grodzisk Mazowiecki
Janusz M - PSB Mrówka Pewel Mała
Daniel J - PSB Mrówka Łomża
Łukasz S - PSB Mrówka Ostróda
Marzena B - PSB Mrówka Stalowa Wola
Renata P - PSB Mrówka Biała Podlaska
Adam D - PSB Mrówka Będzino
Zdzisław B - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Agata M - PSB Mrówka Lubliniec
Krzysztof L - PSB Mrówka Kamionki
Iwona J - PSB Mrówka Kamionki
Klaudia K - PSB Mrówka Nowa Sól
Iwona R - PSB Mrówka Poddębice
Katarzyna G - PSB Mrówka Krotoszyn
Angelika P - PSB Mrówka Hrubieszów
Arkadiusz M - PSB Mrówka Suwałki
Mirosław C - PSB Mrówka Tarnów
Waldemar M - PSB Mrówka Iława ul. Platynowa
Katarzyna O - PSB Mrówka Jelcz-Laskowice
Magdalena G - PSB Mrówka Kroczewo
Janusz R - PSB Mrówka Lubliniec
Małgorzata R - PSB Mrówka Polkowice
Anna B - PSB Mrówka Tarnów
Magdalena N - PSB Mrówka Myszków
Anna K - PSB Mrówka Ciechanów
Amelia P - PSB Mrówka Kościerzyna
Mariusz B - PSB Mrówka Baranów k. Kępna
Katarzyna M - PSB Mrówka Liszki
Szczepan W - PSB Mrówka Baranów k. Kępna
Mirosława J - PSB Mrówka Kamionki
Anna W - PSB Mrówka Krotoszyn
Katarzyna G - PSB Mrówka Ostrowiec Świętokrzyski
Katarzyna J - PSB Mrówka Gajków
Jarosław K - PSB Mrówka Nowa Sól
Adrian P - PSB Mrówka Łącko
Dawid K - PSB Mrówka Polkowice
Katarzyna J - PSB Mrówka Gajków
Małgorzata M - PSB Mrówka Hrubieszów
Mariusz S - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Sławomir T - PSB Mrówka Chęciny
Małgorzata B - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Grażyna S - PSB Mrówka Świdwin
Rafał M - PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice
Marta F - PSB Mrówka Tarnów
Dawid N - PSB Mrówka Ostróda
Łukasz S - PSB Mrówka Skarżysko-Kamienna ul. 3 Maja
Roman C - PSB Mrówka Iława ul. Platynowa
Jolanta R - PSB Mrówka Ciechanów
Sylwia R - PSB Mrówka Olkusz
Barbara K - PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice
Mariola F - PSB Mrówka Żyrardów
Maria C - PSB Mrówka Tarnów
Tomasz S - PSB Mrówka Jasło
Anna S - PSB Mrówka Chojnice
Stanisław K - PSB Mrówka Hrubieszów
Eugeniusz J - PSB Mrówka Kamionki
Daria K - PSB Mrówka Wschowa
Anna K - PSB Mrówka Augustów
Tomasz M - PSB Mrówka Radzionków
Andrzej P - PSB Mrówka Hrubieszów
Marcelina S - PSB Mrówka Włodawa
Marta J - PSB Mrówka Polkowice
Tomasz S - PSB Mrówka Włodawa
Sławomir K - PSB Mrówka Hajnówka
Kamil P - PSB Mrówka Nasielsk
Sławomir K - PSB Mrówka Pisz
Łukasz H - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Aleksandra H - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Barbara M - PSB Mrówka Chrzanów
Monika R - PSB Mrówka Żyrardów
Róża L - PSB Mrówka Strzelce Opolskie
Anna B - PSB Mrówka Krotoszyn
Albina J - PSB Mrówka Włodawa
Lucyna S - PSB Mrówka Włodawa
Jacek Ż - PSB Mrówka Żychlin
Aneta N - PSB Mrówka Warszawa ul. Ochocza
Katarzyna C - PSB Mrówka Brzozów
Łukasz K - PSB Mrówka Ciechanów
Łukasz S - PSB Mrówka Siedlce
Eugeniusz R - PSB Mrówka Polkowice
Tomasz S - PSB Mrówka Lubliniec
Joanna M - PSB Mrówka Nowy Dwór Mazowiecki
Agnieszka M - PSB Mrówka Lubliniec
Tomasz Z - PSB Mrówka Olkusz
Tomasz W - PSB Mrówka Kamionki
Teresa J - PSB Mrówka Gniezno
Waldemar P - PSB Mrówka Biała Podlaska
Ilona U - PSB Mrówka Gidle
Daniel S - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Leokadia Ż - PSB Mrówka Wadowice
Agata B - PSB Mrówka Łuków
Piotr B - PSB Mrówka Tarnów
Artur W - PSB Mrówka Nowy Wiśnicz
Izabela S - PSB Mrówka Skarżysko-Kamienna ul. 3 Maja
Kamila Ł - PSB Mrówka Olkusz
Tomasz C - PSB Mrówka Radomsko
Mirosław N - PSB Mrówka Brzoza
Maciej K - PSB Mrówka Krotoszyn
Anna K - PSB Mrówka Krotoszyn
Daniel M - PSB Mrówka Hrubieszów
Kamil W - PSB Mrówka Nasielsk
Katarzyna C - PSB Mrówka Proszowice
Sebastian P - PSB Mrówka Krosno Odrzańskie
Aneta P - PSB Mrówka Hrubieszów
Alicja S - PSB Mrówka Warszawa ul. Ochocza
Piotr G - PSB Mrówka Wadowice
Franscois F - PSB Mrówka Jelcz-Laskowice
Adam Ś - PSB Mrówka Pewel Mała
Kamil M - PSB Mrówka Jelcz-Laskowice
Anna G - PSB Mrówka Piła
Agnieszka W - PSB Mrówka Kamionki
Monika S - PSB Mrówka Włodawa
Agnieszka C - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Sylwia S - PSB Mrówka Tczew
Maria I - PSB Mrówka Braniewo
Zdzisław B - PSB Mrówka Radzionków
Joanna K - PSB Mrówka Niepołomice
Paweł Z - PSB Mrówka Stalowa Wola
Justyna C - PSB Mrówka Gniezno
Marzena R - PSB Mrówka Piła
Tomek J - PSB Mrówka Krotoszyn
Andrzej D - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Arletta B - PSB Mrówka Kwidzyn
Alicja J - PSB Mrówka Podrzecze
Beata L - PSB Mrówka Poznań
Klaudia K - PSB Mrówka Hrubieszów
Angelika P - PSB Mrówka Hrubieszów
Stefan O - PSB Mrówka Osielec
Agnieszka H - PSB Mrówka Szczecin
Ilona F - PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka
Jacek M - PSB Mrówka Wadowice
Milena P - PSB Mrówka Nasielsk
Wojciech S - PSB Mrówka Radzionków
Izabela S - PSB Mrówka Bolesławiec
Justyna B - PSB Mrówka Jelcz-Laskowice
Anna W - PSB Mrówka Liszki
Małgorzata T - PSB Mrówka Lubartów
Dorota D - PSB Mrówka Grodzisk Mazowiecki
Katarzyna P - PSB Mrówka Polkowice
Beata Ł - PSB Mrówka Wschowa
Adrian O - PSB Mrówka Radomsko
Andrzej S - PSB Mrówka Zgierz
Piotr D - PSB Mrówka Nowe Miasto
Adrian P - PSB Mrówka Łącko
Krzysztof B - PSB Mrówka Radzionków
Marcin D - PSB Mrówka Świecie
Tomek R - PSB Mrówka Piekoszów
Małgorzata P - PSB Mrówka Prudnik
Paweł Z - PSB Mrówka Przedbórz
Rafał B - PSB Mrówka Kielce
Agnieszka M - PSB Mrówka Chrzanów
Damian P - PSB Mrówka Suchowola
Łukasz S - PSB Mrówka Tczew
Dawid K - PSB Mrówka Złotoryja
Jadwiga W - PSB Mrówka Nowy Wiśnicz
Elżbieta K - PSB Mrówka Iłowo-Osada
Klaudia B - PSB Mrówka Więcbork
Paweł I - PSB Mrówka Biłgoraj
Agnieszka M - PSB Mrówka Lubliniec
Elżbieta W - PSB Mrówka Gajków
Iryna Y - PSB Mrówka Skwierzyna
Monika N - PSB Mrówka Grodzisk Wielkopolski
Urszula P - PSB Mrówka Więcbork
Magdalena J - PSB Mrówka Strzelce Opolskie
Paweł C - PSB Mrówka Strzelno
Dobrochna R - PSB Mrówka Strzelin
Aleksandra Ś - PSB Mrówka Pewel Mała
Alicja M - PSB Mrówka Wadowice
Aneta F - PSB Mrówka Jawor
Kasia K - PSB Mrówka Zawiercie
Agnieszka H - PSB Mrówka Szczecin
Magdalena W - PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice
Michał S - PSB Mrówka Aleksandrów Łódzki
Anna D - PSB Mrówka Braniewo
Ewelina O - PSB Mrówka Radomsko
Joanna S - PSB Mrówka Brzoza
Dariusz J - PSB Mrówka Kielce
Wioletta C - PSB Mrówka Gajków
Iwona L - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Dominik B - PSB Mrówka Czechowice-Dziedzice
Lidia O - PSB Mrówka Gniezno
Janina S - PSB Mrówka Zgierz
Joanna B - PSB Mrówka Radzionków
Piotr R - PSB Mrówka Sucha Beskidzka
Monika B - PSB Mrówka Kielce
Grzegorz R - PSB Mrówka Kalwaria Zebrzydowska
Krystian S - PSB Mrówka Bolesławiec
Andrzej S - PSB Mrówka Zgierz
Jarosław B - PSB Mrówka Rząśnik
Joanna Ł - PSB Mrówka Jędrzejów
Jacek B - PSB Mrówka Tarnów
Łukasz C - PSB Mrówka Gniezno
Ilona F - PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka
Anna K - PSB Mrówka Nasielsk
Radosław M - PSB Mrówka Ropczyce
Beata L - PSB Mrówka Poznań
Angelika P - PSB Mrówka Hrubieszów
Agnieszka S - PSB Mrówka Janów Lubelski
Małgorzata M - PSB Mrówka Warszawa ul. Ochocza
Karina S - PSB Mrówka Lubliniec
Maciej B - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Joanna B - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Małgorzata G - PSB Mrówka Skarżysko-Kamienna ul. 3 Maja
Patrycja P - PSB Mrówka Szczecin
Andrzej C - PSB Mrówka Chrzanów
Anna P - PSB Mrówka Słomniki
Adam B - PSB Mrówka Krotoszyn
Beata K - PSB Mrówka Kościerzyna
Przemysław P - PSB Mrówka Więcbork
Krzystof K - PSB Mrówka Starogard Gdański ul. Zblewska
Agnieszka T - PSB Mrówka Piła
Klaudia K - PSB Mrówka Hrubieszów
Iwona B - PSB Mrówka Krotoszyn
Andrzej F - PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka
Wojciech F - PSB Mrówka Olkusz
Wioletta L - PSB Mrówka Kwidzyn
Paula Z - PSB Mrówka Kwidzyn
Marek M - PSB Mrówka Nowy Dwór Mazowiecki
Aleksandra H - PSB Mrówka Zduny
Anna L - PSB Mrówka Pobiedziska
Sylwia Z - PSB Mrówka Zawiercie
Karolina S - PSB Mrówka Lubliniec
Ewelina Ś - PSB Mrówka Myślenice
Kamil T - PSB Mrówka Kwidzyn
Monika T - PSB Mrówka Kwidzyn
Mariusz K - PSB Mrówka Andrychów
Adam G - PSB Mrówka Warszawa ul. Płochocińska
Anna W - PSB Mrówka Krotoszyn
Patrycja P - PSB Mrówka Ostrów Mazowiecka
Anna D - PSB Mrówka Świecie
Piotr W - PSB Mrówka Jelcz-Laskowice
Halina M - PSB Mrówka Hrubieszów
Jan G - PSB Mrówka Nowy Wiśnicz
Agnieszka S - PSB Mrówka Gubin
Ewa R - PSB Mrówka Garwolin
Małgorzata Ł - PSB Mrówka Przemyśl
Voucher do Hotelu Słoneczny Zdrój
img-fluid
Sebastian P - PSB Mrówka Krosno Odrzańskie
Waldemar P - PSB Mrówka Biała Podlaska
Aleksandra H - PSB Mrówka Wodzisław Śląski
Joanna B - PSB Mrówka Radzionków
Dawid K - PSB Mrówka Złotoryja
Andrzej P - PSB Mrówka Hrubieszów
Anna K - PSB Mrówka Augustów
Michał S - PSB Mrówka Aleksandrów Łódzki
Małgorzata B - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Daniel S - PSB Mrówka Warszawa ul. Marywilska
Karcher myjka
Karcher myjka
Tomasz S - PSB Mrówka Włodawa
Bosch zestaw narzędzi
Bosch zestaw narzędzi
Jacek M - PSB Mrówka Wadowice
Thermomix
Thermomix
Krzysztof B - PSB Mrówka Radzionków
Tablet Samsung
Tablet Samsung
Mariola F - PSB Mrówka Żyrardów
Robot iRoomba
Robot iRoomba
Milena P - PSB Mrówka Nasielsk
Telewizor Samsung
Telewizor Samsung
Sławomir K - PSB Mrówka Pisz
Ekspres do kawy
Ekspres do kawy
Aleksandra Ś - PSB Mrówka Pewel Mała
Grill
Grill
Łukasz S - PSB Mrówka Skarżysko-Kamienna ul. 3 Maja
Smartfon Samsung
Smartfon Samsung
Łukasz K - PSB Mrówka Ciechanów
Hulajnoga elektryczna
Hulajnoga elektryczna
Dawid N - PSB Mrówka Ostróda
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Regulamin
Kontakt

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!

i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
z dopiskiem:
Konkurs „20 lat PSB Mrówka”

Infolinia: (22) 101 58 83
(w dni powszednie od 9.00 do 17.00)

lub

info@20latPSBMrowka.pl

* Pola wymagane
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.